Read Article
02/23 2016

Borussia Dortmund chống lại Darmstadt không cần thiết để chiến thắng thien dia 3d

thien dia 3d Borussia thien dia 3d Dortmund đã liên kết với một nhiệm vụ chiến thắng mờ nhạt về những người khổng lồ đấu với Bayern Munich. Ba ngày trước khi dự đoán cao Bundesliga pháo Bảng thứ hai đến một không bị thách thức 2: 0 (1: 0) giành chiến thắng tại thăng SV Darmstadt […]