Read Article
12/14 2015

Olivia Munn Lip-Đồng bộ Để Nelly ‘lưỡng nan’ Trong giới nokia 8800 cacbon

Chúng tôi nghĩ rằng “Let It Go” lip-sync  nokia 8800 cacbon  Channing Tatum của như Elsa từ “đông lạnh” có thể đã làm hỏng chúng ta, bởi vì quảng cáo cho  nokia 8800 cacbon  tập tuần này đã cho chúng tôi cảm thấy một chút meh. Olivia Munn, người không phải là, chúng ta lặp […]