Read Article
02/20 2016

Lenz cuốn tiểu thuyết “The đào ngũ” được xuất bản sau kpah

Bởi vì sự quan tâm rất lớn trong các cuốn tiểu thuyết được phát hiện trong bất động sản “The đào ngũ” của Siegfried Lenz (1926-2014) đã đưa về phía trước sự ra mắt của xuất bản und Campe Hoffmann. Thomas KIENZLELenz cuốn tiểu thuyết “The đào ngũ” được xuất bản sau    kpah Lenz kpah […]