Read Article
01/12 2016

Cảnh sát: kéo dài thời gian kiểm soát biên giới là không khả thi Khí phách anh hùng

Khí phách anh hùng Các công đoàn cảnh sát (GDP) tai game khi phach anh hung nắm giữ các sáng kiến ​​của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thomas de Maizière thông báo kéo dài thời gian kiểm soát biên giới vô thời hạn cho không khả thi. Arne DedertCảnh sát: kéo dài thời gian kiểm soát biên […]