Read Article
02/17 2016

nhà phê bình điện gió sáng lập đảng “miễn phí Horizon” Gopet

Gopet Đã có thời gian: Để thực thi các yêu cầu của họ cho các tua bin gió ít hơn, Action Alliance “miễn phí Horizon” bây giờ thành lập gopet 133 một đảng. Bernd WüstneckNorbert Schumacher là Chủ tịch của các hành động liên minh “miễn phí Horizon”. Vào ngày thứ bảy này tại 14.00 các nhà […]