Read Article
03/04 2016

Putin: một phần của quyền phạt SDA có thể được truyền gorvlastyam Camera360

Camera360 Hầu hết các công việc theo hướng này đã được thực hiện các quyền thành phố và khu vực, trong vấn đề này, nó là cần thiết để xem xét việc chuyển giao một số quyền hạn cho họ, cho biết Vladimir Putin. Camera360 © RIA Novosti. Pavel KomarovỨng dụng camera 360 điện thoại […]