Read Article
04/15 2016

Huy chương “Nhìn tác phẩm tốt” được tạo ra trên thiết kế của một gia đình con bướm 9shot

9shot © Ảnh: biếu không của BF “Trẻ em B.E.L.A. bướm” 9shot Các cơ sở cho việc thiết kế các huy chương từ thiện marathon “Race của việc tốt”, sẽ được tổ chức tại bảy thành phố ở Nga, đã trở thành cha mẹ của một cậu bé vẽ, bong biểu bì bullosa bệnh nhân, […]