Olivia Munn Lip-Đồng bộ Để Nelly ‘lưỡng nan’ Trong giới nokia 8800 cacbon

Chúng tôi nghĩ rằng “Let It Go” lip-sync  nokia 8800 cacbon  Channing Tatum của như Elsa từ “đông lạnh” có thể đã làm hỏng chúng ta, bởi vì quảng cáo cho  nokia 8800 cacbon  tập tuần này đã cho chúng tôi cảm thấy một chút meh.

Olivia Munn, người không phải là, chúng ta lặp lại, không tham gia, và Kevin Hart là tiếp theo trên boong cho Spike của “Lip Sync Battle.” Trong đoạn video trên, Munn thực hiện “Dilemma”, Nelly có tính năng Kelly Rowland trên R & B cổ điển.

nokia 8800

Munn thể thao Nelly Chữ ký của Band-Aid và mũ phẳng vành khi cô rap cùng với những câu thơ, nhưng loại bỏ cả giữa ca khúc để nắm bắt tính cách Rowland. Đó là một động thái khá ngọt ngào, chúng ta phải thừa nhận. Nhưng không có gì có thể chạm Tatum.

Share This Post:

Add Comment