Naryshkin: bầu cử sơ bộ là xu hướng mở trong việc phát triển

game ban long

MOSCOW, ngày 27 tháng tư -. RIA Novosti thủ tục trước khi bên có quyền biểu quyết có thể mở Cài đặt game bàn long về máymột xu hướng mới trong việc phát triển hệ thống đa đảng Nga, theo các nhà nước Nga Duma loa Sergei Naryshkin.Downlaod game bàn long mới nhất hiện nay

game ban long
Putin: Nó là thú vị để nói chuyện với các thành viên bầu cử sơ bộ EP

Theo Hạ viện, ông không tin có thể cho cô ấy có một điều kiện riêng và độc đáo so với các đồng nghiệp trong Duma Quốc gia, và do đó ngay lập tức thông báo rằng họ sẽ tham gia vào các cuộc bầu cử ở đơn nhiệm vụ cử tri và ngang bằng với tất cả các ứng cử viên sẽ được phát hành vào các cuộc tranh luận.”Đối với tôi và các đồng nghiệp – đây là một kinh nghiệm mới, nó rất hữu ích như một quy luật, và tại các cuộc họp,

РИА Новости

game ban long

http://ria.ru/politics/20160427/1420898564.html#ixzz4715eTHs0

Share This Post:

Add Comment