Mọi con mắt đổ dồn nhìn vào ổng Nam tò vẽ lạ Iùng phí bảo hiểm ô tô

Mọi nguòi cùng cưòi. Cơm nuóc xong, cả nhà đang nói chuyện, bỗne có tiếng gõ cửa. Thanh Hà vội ra mỏ cửa. Khách là ông đại diện khối phố, và bà dại biểu phụ nữ.

Ông đại diện nghênh nghênh cặp phí bảo hiểm ô tô bắt buộc kính lảo tươi cười:Chào cả nhà phí bảo hiểm ô tô bắt buộc . Ồng bà mạnh khỏe chứ ạ?Cám ơn bác ổng Nam đứng dậy đón khách Chào bà. Vừa ngòi xuống ghế, ông đại diộn hằng một giọng thân tình xỏi lỏi: Bà giáo dạo nay nghị lìíiy ịìm tế đrậf. o, ò – ỏng đại biếu gật gật bảo hiểm xe oto ỏng nél chí bảo hiểm xe oto phẳiBà Lệ Chi dưa mắt nhin vé ~~bản nhạc dạo đầu cho nhúng mệậe Bà. Bà nhấn nha nói:Xin thưa vóí ỏng bà? Theo úy mắt trận phí bảo hiểm ô tô Tổ quóc thành phố, tíéu khu ta được phép quyéĩi góp trong phí bảo hiểm ô tô nhân.

Mong ỏng bà vì tình nhân đạo, làm sán ~~nhiễu điều phủ lấy gíá gương, ngưòi trong một nuốc phái thương nhau cùng~~. Bà Lộ Chi cưòí, giọng lạnh lùng đón toi:Vâng, vì tình nhân dạo, vì nguoỉ trong mốt te thoáng nghĩ đến cảnh minh.

Chúng tối xin dóng góp giúp đồng bào tinh nhà hai mưoi tấn gạo. Mọi con mắt đổ dồn nhìn vào ổng Nam tò vẽ lạ Iùng. ông đại biổu khối phố lập cập n roi tập giấy xuống măt bàn. Ông gặng hỏi lại:Bao nhiôu ạ?Hai mưoi tấn gạo r ông Nam thản nhiôn xác dính lại. Ông không nói đùa đấy chứ? Ông đại diện khối phó giò tập sổ có ghi tùng gia đình – cả phố mình, chúng tôi chi mong. Giá gạo bao nhiêu tôi sẽ nộp bấy nhiêu vì hiện nay gạo có nhĩêu giá lắm. Ý chúng tôi là phải dù hai mưoi tấn, vọ mưòi tấn, chồng mưòi tấn. Hai vị dại biếu ghi đúng như yêu càu của ông Nam vào bản danh sách. Ong đại diện khẽ hỏi ông Nam:Ông nhiêu tiên đến thế kia à?Ông Nam cưòi vang:Tiền đi bom xe, cóp nhạt đưọc dấy ỏng.

Bà Lệ Chi nhìn chồng.

Share This Post:

Add Comment