Hơn 88 nghìn người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong chín tháng đầu năm

Riêng trong tháng 9, các doanh nghiệp đã cung ứng được 11.084 lao động.
Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động phân theo khu vực cho thấy, số lao động đi làm việc tại khu vực Đông Bắc Á là 80.472 người, chiếm tỷ trọng cao, khoảng 91,39% tổng số đưa đi, tăng 2,4% số lượng lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, lao động đi làm việc tại Đài Loan là 47.117 người, giảm 13,83% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô lao đông đi làm việc tại Đài Loan vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất so với các thị trường khác, với tỷ trọng là 59,55% số lao động đưa đi trong khu vực này và 53,51% so với tổng số lao động đưa đi trong chín tháng đầu năm 2016. Bình quân, thị trường này mỗi tháng tiếp nhận 5.235 người.
xkld dai loan
Lao động đi làm việc tại thị trường Nhật Bản là 26.957 người, tăng 38,17% so với số lượng cung ứng cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng đi được 2.995 người.
Lao động đi làm việc tại Hàn Quốc là 6.161 người. Bình quân, mỗi tháng, thị trường này tiếp nhận 684 người. Quy mô tiếp nhận lao động Việt Nam tăng 67,37% so với cùng kỳ năm trước.
Tại, khu vực Đông – Nam Á, có 1.891 lao động Việt Nam đi làm việc tại thị trường này, chiếm 2,15% tống số lao động đưa đi. Trong đó, lao động sang làm việc tại Malaysia vẫn có quy mô tiếp nhận lớn nhất là 1.868 người, chiếm 98,78% số lao động đưa đi trong khu vực này. Bình quân mỗi tháng thị trường này tiếp nhận 208 lao động.
Thị trường các nước khu vực Trung Đông tiếp nhận 4.419 lao động, chiếm 5,02% tổng số lao động đưa đi, tăng 7,96% so với số lao động đưa đi cùng kỳ năm trước.Trong chín tháng đầu năm các doanh nghiệp chỉ cung ứng lao động cho bốn thị trường có số lượng đáng kể đó là: UAE với 537 người, Ả-rập Xê-út: 2.931 người, Quatar: 664 người và Isarel: 250 người.
xkld dai loan
Số liệu thống kê cũng cho biết, số lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài là 32.964 người, chiếm 37,44% tổng số lao động đưa đi, tăng 56,53% so với cùng kỳ năm trước.
Trong chín tháng đầu năm, có 24 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam. Vẫn chỉ có năm thị trường tiếp nhận với quy mô từ 1.000 lao động trở lên là Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Ả-rập Xê-út. Trong đó, quy mô tiếp nhận lao động Việt Nam tại hai thị trường Đài Loan và Nhật Bản chiếm 92,05% tổng số lao động đưa đi khu vực Đông Bắc Á và chiếm 84,13% tổng số lao động đưa đi các thị trường.
Như vậy, trong chín tháng đầu năm 2016, các thị trường tiếp nhận lớn lao động Việt Nam tập trung vào các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Bắc Á và chủ yếu ở hai thị trường Đài Loan và Nhật bản. Trong đó, thị trường Nhật Bản có tốc độ tăng cao hơn.
Xu hướng trong các tháng tới, các thị trường này vẫn tiếp tục có nhu cầu lớn tiếp nhận lao động Việt Nam, đồng thời, thị trường một số nước khu vực Trung Đông cũng có xu hướng tăng dần quy mô tiếp nhận lao động.
Share This Post:

Add Comment