Cư dân của ba làng trong Barsel Khai Bồi thường bằng PLN

CHÍNH PHỦ Nam Barito nhiếp đã buộc phải can thiệp để tạo điều kiện cho các vấn đề của xã hội trồng bồi thường với PLN liên quan đến việc thành lập cao áp mạng cực điện, thứ hai (28/03/2016).tai iwin

tai iwin

cuộc họp hòa giải có sự tham dự của Bộ trưởng Barsel Edi Kristianto và một số yếu tố của sự phối hợp của các diễn đàn khu vực các nhà lãnh đạo (FKPD) cũng như hàng chục các chủ sở hữu đất đai của ba làng.tai iwin
Edi nói dây cực cao áp eksatra (SUTET) vẫn dimasalahkan bởi một số cư dân đó là cư dân của các thôn huyện Dangka Nam, cư dân làng Rampamea, huyện Bắc thôn và làng dân Tamparak Layung, Quận Awai sao Mountains.tai iwin

“Đối với vấn đề bồi thường, chúng ta không phải là một phần cho bất cứ ai, nhưng trong điều kiện penyelesaianya, chúng ta vẫn có thể là Nghị định số 73 năm 2014 xóm Bồi thường đối với cây trồng bị phá hủy”, ông nói.
tai iwin
Được mô tả trong thời gian này, các cực của kết nối mạng của vi khí nhà máy điện (PLTMG) của Bangkanai, Bắc Barito nhiếp rằng chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu điện năng của cộng đồng Barsel.
Nhưng vẫn còn những trở ngại cho cộng đồng đền bù đất trồng cao su ở ba ngôi làng.

 

Share This Post:

Add Comment