750 vòng/phút; tốt, đủ để gửi siêu xe đến 62 mph ở chỉ 3,8 giây. Các mô hình mới sử dụng động cơ tương tự, nhưng thời gian này V-8 6. 2 lít đã được đưa ra trong động cơ…