Read Article
01/12 2016

Cảnh sát: kéo dài thời gian kiểm soát biên giới là không khả thi Khí phách anh hùng

Khí phách anh hùng Các công đoàn cảnh sát (GDP) tai game khi phach anh hung nắm giữ các sáng kiến ​​của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thomas de Maizière thông báo kéo dài thời gian kiểm soát biên giới vô thời hạn cho không khả thi. Arne DedertCảnh sát: kéo dài thời gian kiểm soát biên […]

Read Article
01/01 2016

Không có hội nghị thượng đỉnh cuộc khủng hoảng giá dầu ch play

Ch playCác vụ tai nạn giá dầu vẫn còn ảm đạm. Đối với một cuộc họp khẩn cấp của OPEC vẫn thấy không có lý do. Như vô lý như nó âm thanh: Các chính sách giá cả của các cartel để đi, nói rằng Bộ trưởng Bộ Năng lượng của United Arab Emirates Các […]

1 4 5 6