Bảo vệ nhân dân là một nhiệm vụ thường trực của cuộc Cách mạng Làng vui chơi


Làng vui chơi Caracas, ngày 30 tháng 3, 2016.- Chủ tịch Bolivia Cộng hòa    Venezuela, Nicolas Maduro , nói rằng chính phủ Bolivia Làng vui chơi có một nhiệm vụ thường trực của bảo vệ người dân.

Đứng đầu Nhà nước mời tất cả các dòng xã hội để tham gia vào Quốc hội của Tổ quốc phải được cài đặt trong tháng Tư

Làng vui chơi

“Đó là một nhiệm vụ của cuộc Cách mạng Bolivarian, bảo vệ nhân dân. Khi chúng ta nói Venezuela không đầu hàng, đó là vì chúng tôi đang làm việc để cung cấp kết quả trong tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh tế và xã hội.Bảo vệ người dân là một chiến lược liên tục để thúc đẩy các mục tiêu của việc có một quê hương quyền lực “.

Ông nói rằng việc ký kết Hiệp định tập thể này “Bạn giáo viên giáo dục, bắt đầu một giai đoạn mới, có nhiệm vụ mới, chúng ta phải chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh kinh tế, bachaqueros, kẻ trộm, chúng ta phải tiếp tục bảo vệ công ăn việc làm, tiền lương, mỗi hai tháng, ba tháng, chúng tôi đang xem xét  Cài đặt làng vui chơi dt về cho điện thoạicác giỏ thực phẩm, lương hưu, tôi không quan tâm những gì bạn nói đúng, sẽ luôn được bảo vệ nhân dân. ”

Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng là kích hoạt các ủy ban địa phương cung cấp và phân phốiLàng vui chơi.”Mỗi ủy ban phải có một Mercal, và đảm bảo quy luật của nó, không thể có được Bachaquero, vì đó sẽ mua công nhân đã được xác định.”

Làng vui chơi

Trên các mặt khác, người đứng đầu Nhà nước mời tất cả các dòng xã hội đểLàng vui chơi  tham gia vào Quốc hội của Tải game làng vui chơi 2016 Tổ quốc phải được cài đặt vào tháng Tư. “Hãy để ‘s tất cả xây dựng một sự hồi sinh của cuộc Cách mạng Bolivarian để củng cố chương trình nghị sự kinh tế, cùng với 14 động cơ xã hội.”/ ZGM

Share This Post:

Add Comment